کدنویسی
داستان برنامه نویس شدن من 1

مشاهدهداستان برنامه نویس شدن من 1

همیشه لازمه رسیدن به هدف داشتن یک نقشه خوب واسه پیدا کردن مسیره.اگه هدف برنامه نویس شدن باشه این نقشه راه فوق العاده حیاتیه و به راحتی بدست نمیاد

همیشه لازمه رسیدن به هدف داشتن یک نقشه خوب واسه پیدا کردن مسیره.اگه هدف برنامه نویس شدن باشه این نقشه راه فوق العاده حیاتیه و به راحتی بدست نمیاد

مشاهده داستان برنامه نویس شدن من 1
کدنویسی
داستان برنامه نویس شدن من 2

مشاهدهداستان برنامه نویس شدن من 2

شغل برنامه نویسی یک شغل کاملا حرفه ایی و تخصصی و به راحتی بدست نمیاد.همانطور که هر چیز با ارزش دیگه به راحتی بدست نمیاد.این جملات به نظر واضحه و منطقی میاد ولی نکته مهم اینه که با باور کامل این نکات رو جدی بگیریم

شغل برنامه نویسی یک شغل کاملا حرفه ایی و تخصصی و به راحتی بدست نمیاد.همانطور که هر چیز با ارزش دیگه به راحتی بدست نمیاد.این جملات به نظر واضحه و منطقی میاد ولی نکته مهم اینه که با باور کامل این نکات رو جدی بگیریم

مشاهده داستان برنامه نویس شدن من 2
codekaran