مفسر
تفاوت مفسر و کامپایلر

مشاهدهتفاوت مفسر و کامپایلر

در مقاله قبل با مفهوم کامپایلر آشنا شدیم و حالا می خواهیم به تعریف مفسر بپردازیم و تفاوت های این دو را بررسی نماییم.

در مقاله قبل با مفهوم کامپایلر آشنا شدیم و حالا می خواهیم به تعریف مفسر بپردازیم و تفاوت های این دو را بررسی نماییم.

مشاهده تفاوت مفسر و کامپایلر
codekaran