مقالات برنامه نویسی

اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر
اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر  1161  

اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر

اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر

اینترنت اشیاء بسیار سریع در حال رشد بوده و تعدادی از ابزارهای هوشمند بی شمار و ناهمگون وجود دارند که به اینترنت متصل اند. ابزارهای اینترنت اشیاء با باتری تامین می شوند و منابع محاسبه و ذخیره حداقل دارند

مشاهده مقاله اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر
اینترنت اشیا، پیش پردازش
اینترنت اشیا، پیش پردازش  686  

اینترنت اشیا، پیش پردازش

اینترنت اشیا، پیش پردازش

همانطور که اشیاء هوشمند مقدار زیادی از داده های حس گر را جمع آوری می کنند، منابع محاسبه و ذخیره برای تحلیل، ذخیره و پردازش داده ها مورد نیاز است. رایج ترین منابع محاسبه و ذخیره موارد مبتنی بر ابر اند چون ابر امکان کنترل عمده داده ها، مقیاس پذیری وانعطاف پذیری را فراهم می سازد

مشاهده مقاله اینترنت اشیا، پیش پردازش
اینترنت اشیا حسگرها
اینترنت اشیا حسگرها  783  

اینترنت اشیا حسگرها

اینترنت اشیا حسگرها

اینترنت اشیاء ممکن است در واقع برای نرم افزارهای مراقبت بهداشتی مفید باشد. می توانیم از حس گرها استفاده کنیم که پارامترهای پزشکی مختلف را در بدن انسان بسنجد.

مشاهده مقاله اینترنت اشیا حسگرها
اینترنت اشیا اجتماعی
اینترنت اشیا اجتماعی  953  

اینترنت اشیا اجتماعی

اینترنت اشیا اجتماعی

در اینجا روابط اجتماعی بین اشیاء را به همان شیوه ای در نظر می گیریم که انسان ها روابط اجتماعی را تشکیل می دهد. در اینجا سه وجه عمده سیستم اینترنت اشیاء اجتماعی مطرح می گرد

مشاهده مقاله اینترنت اشیا اجتماعی
ساختار اینترنت اشیاء
ساختار اینترنت اشیاء  584  

ساختار اینترنت اشیاء

ساختار اینترنت اشیاء

توافق واحدی درباره ساختار اینترنت اشیاء وجود ندارد، که در سطح جهانی مورد اتفاق نظر باشد. ساختارهای مختلفی توسط محققان متعدد مطرح شده اند.

مشاهده مقاله ساختار اینترنت اشیاء
اینترنت اشیا چیست
اینترنت اشیا چیست  498  

اینترنت اشیا چیست

اینترنت اشیا چیست

اینترنت اشیاء به عنوان الگویی تعریف می گردد که در آن اشیاء مجهز به حس گرها، محرک ها و پردازش گرها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا هدف معناداری را دنبال کنند.

مشاهده مقاله اینترنت اشیا چیست
صفحه 1 از 4
codekaran