مقالات برنامه نویسی

اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر
اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر  189  

اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر

اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر

اینترنت اشیاء بسیار سریع در حال رشد بوده و تعدادی از ابزارهای هوشمند بی شمار و ناهمگون وجود دارند که به اینترنت متصل اند. ابزارهای اینترنت اشیاء با باتری تامین می شوند و منابع محاسبه و ذخیره حداقل دارند

مشاهده مقاله اینترنت اشیا، ارتباطات، قسمت آخر
اینترنت اشیا، پیش پردازش
اینترنت اشیا، پیش پردازش  145  

اینترنت اشیا، پیش پردازش

اینترنت اشیا، پیش پردازش

همانطور که اشیاء هوشمند مقدار زیادی از داده های حس گر را جمع آوری می کنند، منابع محاسبه و ذخیره برای تحلیل، ذخیره و پردازش داده ها مورد نیاز است. رایج ترین منابع محاسبه و ذخیره موارد مبتنی بر ابر اند چون ابر امکان کنترل عمده داده ها، مقیاس پذیری وانعطاف پذیری را فراهم می سازد

مشاهده مقاله اینترنت اشیا، پیش پردازش
اینترنت اشیا حسگرها
اینترنت اشیا حسگرها  148  

اینترنت اشیا حسگرها

اینترنت اشیا حسگرها

اینترنت اشیاء ممکن است در واقع برای نرم افزارهای مراقبت بهداشتی مفید باشد. می توانیم از حس گرها استفاده کنیم که پارامترهای پزشکی مختلف را در بدن انسان بسنجد.

مشاهده مقاله اینترنت اشیا حسگرها
اینترنت اشیا اجتماعی
اینترنت اشیا اجتماعی  95  

اینترنت اشیا اجتماعی

اینترنت اشیا اجتماعی

در اینجا روابط اجتماعی بین اشیاء را به همان شیوه ای در نظر می گیریم که انسان ها روابط اجتماعی را تشکیل می دهد. در اینجا سه وجه عمده سیستم اینترنت اشیاء اجتماعی مطرح می گرد

مشاهده مقاله اینترنت اشیا اجتماعی
ساختار اینترنت اشیاء
ساختار اینترنت اشیاء  107  

ساختار اینترنت اشیاء

ساختار اینترنت اشیاء

توافق واحدی درباره ساختار اینترنت اشیاء وجود ندارد، که در سطح جهانی مورد اتفاق نظر باشد. ساختارهای مختلفی توسط محققان متعدد مطرح شده اند.

مشاهده مقاله ساختار اینترنت اشیاء
اینترنت اشیا چیست
اینترنت اشیا چیست  89  

اینترنت اشیا چیست

اینترنت اشیا چیست

اینترنت اشیاء به عنوان الگویی تعریف می گردد که در آن اشیاء مجهز به حس گرها، محرک ها و پردازش گرها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا هدف معناداری را دنبال کنند.

مشاهده مقاله اینترنت اشیا چیست
صفحه 1 از 4
codekaran